EMG

Tradiční výrobce kamen nabízející nová řešení

95 % produkce je exportováno do Evropy

45 000 spokojených zákazníků ve Skandinávii, Velké Británii, Německu a České republice

Největší výrobce silnostěnných kouřovodů v České republice

Nejnovějším přírůstkem do našeho strojového parku je pětiosé číslicově řízené obráběcí centrum Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK, pořízené v roce 2015. Investicí do tohoto pokročilého centra zvyšujeme přesnost, rychlost a flexibilitu obrábění. Více informací naleznete v sekci Technické vybavení.

Aktuality

  • Naše společnost uzavřela partnerskou smlouvu s Mongolskem.
  • Od začátku tohoto roku vyrábíme díly pro letecký průmysl.
  • Vážení zákazníci, máme pro Vás informaci týkající se značení našich kouřovodů. Článek 7 nařízení EU č. 305/2011 stanovuje povinnosti výrobcům k označování výrobků. Na trhu se tak lze setkat s výrobky, které byly uvedeny na trh před 1.7.2013 a po tomto datu. Pokud se týká našich výrobků – kouřovodů - jsou oba tyto výrobky zcela shodné a z pohledu svých vlastností a použitelnosti se v ničem neliší. Rozdíl je pouze v čísle připojeném na výrobním štítku které nově od 1. 7. 2013 vyjadřuje referenční číslo prohlášení o vlastnostech. Číslo prohlášení pro naše výrobky je 90001010713 a pro úplnou informovanost všech zákazníků, kteří se rozhodli pro náš výrobek uvádíme i fotokopii příslušného prohlášení o vlastnostech


EUROMETALGROUP s.r.o. - idatabaze.czKovovýroba - idatabaze.cz

ČSN EN ISO 9001:2016

Projekty spolufinancované EU


Auto & Tuning